Při nákupu nad 790 Kč doprava zdarma.

Jak hrát šachy I.

Jak správně "otočit" šachovnici?

Na začátku hry je šachovnice položena tak, že každý hráč má bílý čtverec v pravém dolním rohu.

Správné postavení šachových figur

Figurky jsou pak naskládané na první a druhou řadu resp. na sedmou a osmou řadu. Na druhé a sedmé řadě stojí vždy pěšáci. Věže jdou do rohů, pak jezdci vedle nich, následují střelci a nakonec dáma, která vždy jde na svou barvu (bílá dáma na bílou, černá dáma na černou). Nejčastější chybou bývá právě opačné, resp. vyměněny postavení krále a dámy.

Jak se hýbou šachové figurky?

Jak táhne jezdec

Jezdci se pohybují zcela jiným způsobem než ostatní figury - do písmene "L". Nebo také bychom mohli říci jedno políčko rovně a jedno šikmo. Jezdci jsou také jedinými figurami, které mohou přeskakovat jak naše tak i soupeřovy figurky. Tah jezdcem je obecně nejtěžší, proto je dobré začít s učením právě s touto figurkou.

Zajímavostí je, že jezdec se z bílého pole dokáže vždy skočit pouze na černé pole a naopak.

Jak táhne střelec?

Střelec se může hýbat tak daleko, jak chce, ale jen diagonálně. Každý střelec začíná na jedné barvě a musí na té barvě vždy zůstat. Říkáme jim také bílopolní nebo černopolní střelec. Střelci dobře spolupracují, protože společně kryjí bílá i černá pole.

Jak táhne věž?

Věž se může pohybovat tak daleko, jak chce, ale jen dopředu, dozadu a do stran. Věže označujeme jako jako "těžké" figury a když se vzájemně kryjí, jejich síla roste.

Jak táhne dáma?

Dáma je nejsilnější figurka. Může se posouvat v libovolném směru - dopředu, dozadu, do stran nebo diagonálně - tak daleko, pokaď jí nestojí v cestě jiná vlastní figurka. Soupeřovu figurky vyhazuje a zůstává stát na jejím místě. Zjednodušeně bychom mohli říci, že dáma kombinuje pohyb střelce a věže.

Jak táhne král?

Král je nejdůležitější figurka, ale je jedna z nejslabších. Král může jít jen o jedno políčko do kterékoliv strany. Král se nikdy nemůže posunout do šachu (kde by mohl být vyhozen). Když je král napaden jinou figurou, nazývá se to "šach".

Jak táhne pěšec?

Pěšáci jsou neobvyklí, protože se hýbou a berou rozdílnými směry: hýbou se dopředu, ale berou diagonálně. Pěšáci sa mohou hýbat jen o jedno políčko dopředu, kromě prvního tahu, kdy se mohou posunout o dvě pole. Pěšáci mohou brát jen diagonálně (šikmo) dopředu. Nikdy se nemohou hýbat nebo brát jiné figury dozadu. Pokud je přímo před pěšákem jiná figura, nemůže se pěšec dále hýbat ani tu figuru vyhodit.